Organisatie

C.I.V.

Het CIV maakt onderdeel uit van de Nederlandse politie en is werkzaam op het terrein van openbare ordehandhaving en veiligheid bij voetbal. Samen met de politiekorpsen en veiligheidspartners richt het CIV zich op het voorkomen, terugdringen en bestrijden van voetbalvandalisme en –geweld.

Informatiepunt

Het CIV vergaart, bundelt, verspreidt, signaleert en evalueert relevante kennis en informatie rond voetbalvandalisme voor politie en veiligheidspartners. Op deze wijze wordt een omgeving gecreëerd waarin informatie, ervaringen en succesvolle aanpakken kunnen worden uitgewisseld. Het CIV levert zo een effectieve bijdrage aan de informatievoorziening en stimuleert een slimmere samenwerking.

Nieuwe Taken CIV

Sinds 2013 heeft het CIV twee nieuwe taken toegewezen gekregen vanuit de korpsleiding Nationale Politie. Het CIV fungeert als landelijk aanspreekpunt voor matchfixing (“wedstrijdvervalsing”) in de sport binnen de Nederlandse politie en is centraal coördinatiepunt binnen de politie voor meldingen rond “Sport & Geweld”.

Beleidsadvies

Vanuit deze nationale en internationale (informatie)positie signaleert het CIV trends, ontwikkelingen en knelpunten in de bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld. Zodoende is het CIV in staat om te adviseren over de toepassing van beleidsinstrumenten en de uitvoering van veiligheidsbeleid.

Internationaal

Het CIV vervult een trekkersrol in het uitdragen en realiseren van een internationale uitwisseling van voetbalgerelateerde veiligheidsinformatie en ervaringen. In een netwerk van 33 zogenaamde National Footbal Information Points (NFIP’s) wordt informatie uitgewisseld over internationale wedstrijden en het gedrag van supportersgroepen.

Nederlands Politie Team

Het CIV geeft namens de Nederlandse politie mede uitvoering aan de politiële voorbereiding, uitvoer en nazorg van wedstrijden van het Nederlands Elftal. Onder meer door de inzet en het beheer van het Nederlands Politie Team (kortweg NPT). Het NPT begeleidt Oranje-supporters in binnen- en buitenland, onder verantwoordelijkheid van de lokale politie.

Contactgegevens voor inzageverzoek in kader van WPG

Bureau Politiegegevens
Postbus 8300
3503 RH Utrecht