Persbericht Jaaroverzicht 2012 / 2013

PERSBERICHT

Veiligheid rondom betaald voetbal ontwikkelt zich gunstig

De veiligheid bij het betaald voetbal heeft zich het afgelopen seizoen positief ontwikkeld. Grootschalige ongeregeldheden bleven uit en het gros van de wedstrijden verliep in een goede sfeer. Naast de genomen veiligheidsmaatregelen door clubs en overheid vormden de sportieve prestaties van de voetbalclubs klaarblijkelijk ook minder aanleiding voor wangedrag van supporters. De politie registreerde 662 incidenten die gerelateerd zijn aan het betaald voetbal in Nederland; 381 daarvan vonden binnen het stadion plaats, 281 daarbuiten. Het aantal geregistreerde incidenten bij politie is daarmee met 10% gedaald ten opzichte van het voorgaande seizoen. Ook het aantal gepleegde stafbare feiten is sterk afgenomen. Afgelopen seizoen is tegen 607 voetbalsupporters proces-verbaal opgemaakt door de politie, waarvan het merendeel overtredingen van de openbare orde betreft. Van de misdrijven gepleegd in het seizoen 2012 / 2013 heeft het Openbaar Ministerie 112 verdachten voor de rechter gebracht. Het merendeel van de voor overtredingen aangehouden supporters heeft een geldboete opgelegd gekregen conform het zogenaamde ‘lik-op-stuk-beleid’. Voor 74 verdachten was er een strafoplegging door de rechter waarvan 35 zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf met werkstraf. De KNVB legde 662 (civiele) stadionverboden op.

Politie-inzet gedaald

De in het voetbalvolgsysteem (VVS) geregistreerde politie-inzet bedroeg in totaal 281.552 uur; een daling van 5% ten opzichte van vorig seizoen. Zowel bij wedstrijden in de Eredivisie als bij duels in de Eerste divisie (Jupiler League) is de politie-ingezet gedaald; een afname van respectievelijk 9,3% en 9,4% (gecorrigeerd voor het faillissement van AGOVV en Veendam). Wedstrijden in internationaal verband en oefenduels leverde daarentegen een stijging op van politie-inzet in Nederland afgelopen seizoen. Komend seizoen zijn wedstrijden in internationale competities die in Nederland worden gespeeld dan ook onderwerp van onderzoek voor het Auditteam Voetbal en Veiligheid.

Constructieve bestrijding voetbalvandalisme

In de afgelopen jaren zijn politie, voetbalclubs, gemeenten, OM, KNVB, rijksoverheid en andere betrokkenen er samen in geslaagd om met doeltreffende maatregelen het veiligheidsniveau rondom het Nederlands betaald voetbal verder te verhogen. Het aantal incidenten is gedaald, het aantal hoog risico-wedstrijden neemt gestaag af en de politie-inzet laat over de afgelopen vier seizoenen een onafgebroken dalende lijn zien. Ook het aantal wedstrijden waarbij een verplichte vervoersregeling van kracht was loopt de afgelopen seizoenen terug. De ambitie om te komen tot normalisatie is wat dat betreft voortvarend opgepakt. Om echter nu en in de toekomst het veiligheidsniveau te blijven waarborgen en tegelijkertijd van voetbal een feest te maken, dienen de ketenpartners verantwoord te blijven omgaan met voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen bij het betaald voetbal en alert te blijven op risicodragende ontwikkelingen in en tussen supportersgroepen. Het CIV blijft voorstander van een vriendelijke benadering van het ‘grote’ publiek. In de aanpak van voetbalvandalisme en -geweld is een nadrukkelijke focus op de kleine groep notoire ordeverstoorders bij het voetbal van groot belang. Het aanleggen van persoonsdossiers is hierbij noodzakelijk voor het toepassen van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast.

Utrecht, 21 oktober 2013

Will van Kollenburg,
Hoofd Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme